Der er gået meget information ud fra bestyrelsens side vedr. Ordrupgårdens affaldssystem i tidernes løb, og der er uden tvivl mange beboere, der bruger affaldssystemet på helt korrekt vis. Desværre er der til stadighed også en del, der ikke overholder de angivne regler. Det betyder desværre, at der er bestyrelsesmedlemmer, der er nødt til at rydde op efter beboere, der ikke har overholdt reglerne for affaldssortering. Eftersom vi står over for at skulle affaldssortere yderligere i lighed med andre ejendomme i Gentofte Kommune. Når der er indgået en aftale med kommunen om dette, gentages reglerne for den nuværende affaldsordning i det følgende. Der vil selvfølgelig blive givet yderligere information fra bestyrelsens side, når Ordrupgården skal til at affaldssortere yderligere.

Genstande, der sættes til storskrald, og som ikke hører til her, bliver ikke fjernet. Dette drejer sig bl.a. om glas, spejle, elektronik og maleraffald etc. Der sidder et fint opslag på døren indtil storskralderummet, der angiver, hvilket affald der skal køres på genbrugsplads. Som tidligere nævnt på flere generalforsamlinger er der flere containere til glasaffald og batterier på Ordrup Torv. Det er ikke tilladt at smide ting i affaldsskakten, der ikke er pakket ordentligt ind. Det er ALTSÅ ikke tilladt at skrabe madrester direkte ned i affaldsskakten.

Containere i gården til alm. affald:

Ja tak til:

 • Madaffald
 • Kartoner til mælk eller juice
 • Pizzabakker
 • Snavset emballage
 • Bleer
 • Sod og aske
 • Opfej
 • Husdyrgødning og bunddække m.m.

Nej tak til:
 • Farligt affald
 • Affald der kan genanvendes

Containere i gården til pap:

Pap skal presses helt sammen, inden det lægges i containeren. Der er to separate container til aviser! Hvis papcontainerne er fulde (låget skal kunne lukkes), skal overskydende pap sættes ind i rummet til storskrald, da pappet helst ikke skal blive vådt.

Ja tak til:
 • Papkasser
 • Bølgepap
 • Karton
 • Papemballage
 • Æggebakker
 • Rør fra køkkenrulle og toiletpapir

Nej tak til:
 • Pizzabakker
 • Mælke- og juicekartoner
 • Snavset emballage
 • Flamingo


Tænk på miljøet (og på dine bestyrelsesmedlemmer ) og tag ansvar for dit eget affald!